Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Hållbar resursanvändning

Huvudområde MB.3

Hållbar resursanvändning handlar om att göra val idag som får en positiv påverkan på framtiden samt omställning till en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi. God ekonomisk hushållning och ekonomisk hållbarhet är medel för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet. Den ekonomiska styrningen måste i sin grund ange att bara en resursanvändning som är hållbar är lika med en effektiv resursanvändning. Beslut som fattas i dag ska föra oss i rätt riktning. Det är ett gemensamt ansvar att planering, finansiering, forskning och innovation drar åt samma håll.

Uppdaterad: 2022-02-22