Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Ekonomisk hållbarhet

Delmål MB.3.3

Lidköpings kommun har en ekonomisk hållbarhet som medför positiva konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten.

Målområde

Lidköpings kommun har en ekonomisk hållbarhet som medför positiva konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten.

En hållbar ekonomisk utveckling är en ekonomi som är hållbar över tid och stödjer möjligheterna att nå de globala målen i Agenda 2030.

Grön tillväxt är idag den dominerande strategin för omställning till ett hållbart samhälle. Ett tydligt exempel är EU:s gröna giv som beskrivs som en tillväxtstrategi för att ställa om till en ekonomi där det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, där ekonomisk tillväxt har frikopplats från resursförbrukning och inga platser eller människor lämnas utanför. Med hjälp av innovationer och investeringar i ny grön teknik ska det vara möjligt att både kunna driva en ekonomisk tillväxt och en omställning till ett klimatneutralt och hållbart samhälle. Den europeiska gröna given ska vara en färdplan för en hållbar ekonomi i EU:s medlemsländer. En cirkulär ekonomi är en central del av den gröna given. En viktig aspekt är också att omställningen blir rättvis för alla.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka en hållbar resursanvändning:

  • Främja innovativa ekonomiska och finansiella system samt modeller med fokus på långsiktig hållbarhet.
  • Beakta livscykelkostnad vid byggnation av fastigheter och anläggningar samt säkerställ ett resurseffektivt nyttjande och underhåll.
Uppdaterad: 2023-08-28