Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Tillvarata människors kompetens

Delmål MB.3.2

I Lidköpings kommun tar vi effektivt tillvara på människors förmåga, initiativ och kompetens.

Målområde

I Lidköpings kommun tar vi effektivt tillvara på människors förmåga, initiativ och kompetens.

I Agenda 2030 beskrivs hälsoskillnader i befolkningen som en utmaning för en hållbar utveckling och ett effektivt nyttjande av samhällets resurser. Alla människor ska ges möjlighet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter till samhällsutvecklingen och välfärden.

Mänskliga resurser måste anställas, utbildas, utvecklas och ges möjligheter och utmaningar för att de ska kunna realiseras. Över tid kan mänskliga resurser omvandlas till humankapital som avser kunskaper, färdigheter och den motivation som människor har, vilket ger ekonomiskt värde.

Medellivslängden har under lång tid ökat i Sverige och befolkningen blir allt äldre. Samtidigt är de äldre både friskare och mer välutbildade än tidigare generationer. Samhället behöver ta tillvara den seniora kompetensen och få den att fungera som stöd och resurs för den yngre generationen.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka en hållbar resursanvändning:

  • Skapa förutsättningar för ett effektivt tillvaratagande av människors förmåga, initiativ och kompetens.
  • Främja digital delaktighet för alla invånare.
Uppdaterad: 2023-08-28