Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Miljöplanen och miljötillståndet i Lidköping

Projekt MP

Vi står inför stora miljö- och klimatutmaningar och för att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Därför har vi tagit fram en miljöplan för Lidköpings kommun. I planen pekar vi ut de viktigaste utmaningarna som vi står inför inom miljöområdet i Lidköping.

Flicka kollar på maskros med förstoringsglas

Miljöplanen anger målen och viljeinriktningarna för Lidköpings kommun på kort och lång sikt och stakar ut riktningen för vårt miljöarbete framöver. Planen fokuserar på fyra ämnesområden som är viktiga för att geografiska Lidköping ska utvecklas till en hållbar kommun. De fyra områdena är:

  • Sund livsmiljö
  • Minskad klimatpåverkan
  • Hållbar resursanvändning
  • Naturens tjänster.

Huvudområden