Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Hållbar resursanvändning

Huvudområde MP.3

Sverige är ur ett globalt perspektiv ett land i framkant när det kommer till vår hantering av avfall och hur vi bedriver vår återvinning. Medvetenheten ökar kring vad som behöver göras i samhället för att värna om miljön och en hållbar framtid. Men vi kan bli bättre. För att utveckla den hållbara resursanvändningen i Lidköping behöver vi tillsammans se över vår användning och försöka hitta möjligheter till förbättring.

Vår syn på avfall tar sin utgångspunkt i EU:s avfallshierarki. Avfallshierarkin är även känd som avfallstrappan Tankesättet som den förmedlar bör vi ha i åtanke när vi gör våra dagliga val - både som individer, organisationer eller företag. Avfallstrappan består av fem steg, Minimera, Återanvända, Återvinna, Energiutvinna och Deponera.

Uppdaterad: 2020-12-17