Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Kommunen som föregångare

Huvudområde MP.5

Självklart har vi alla ansvar för miljön och det är genom samarbete som vi når våra mål. Vår nästa stora utmaning är att växla upp kommunens miljöarbete så att det får ett större genomslag i Lidköping.

Kommunen skulle i större utsträckning kunna vara en pådrivande kraft och möjliggörare för kommuninvånare, företag och andra organisationer.

Det kan kännas övermäktigt att ta sig an miljöfrågorna - för var ska vi börja? Inom kommunkoncernen har vi bestämt oss för att börja med det som gör störst skillnad. Vi kallar det för våra betydande miljöaspekter.

Våra betydande miljöaspekter

Uppdaterad: 2021-01-11