Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Naturens tjänster

Huvudområde MP.4

Vi människor är beroende av så kallade ekosystemtjänster från naturen eftersom de är en av grunderna för vår välfärd. Exempel på ekosystemtjänster som vi får gratis varje dag är produktion av mat, bioenergi, rening av luft och vatten, pollinering samt klimatreglering.

Vår utmaning ligger i att värna om de värdefulla naturmiljöer som vi redan har samtidigt som vi ska återskapa och restaurera miljöer som det råder brist på. En viktig del i detta är att binda samman eller minska avståndet mellan grön- och vattenstrukturer i landskapet. Det ger förutsättningar för att ha kvar och förstärka den biologiska mångfalden som ger oss fler gratistjänster från naturen. Fler gröna och blåa områden nära våra bostäder ger en trivsam boendemiljö och främjar folkhälsan. Staden innehåller också stora arealer med trädgårdar, som bidrar till ekosystemtjänster.

Viljeinriktningar

Uppdaterad: 2020-10-12