Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Hälsa och skillnader i hälsa

Huvudområde PSH.1

En god och jämlik hälsa bland kommuninvånarna i Lidköping.

Allt fler får en bättre hälsa och bättre förutsättningar att leva ett gott liv. Samtidigt ökar skillnaderna i hälsa mellan grupper i befolkningen. Gapet mellan de grupper som har det bäst och de som har det sämst har ökat under de senaste årtiondena. Klyftorna mellan socioekonomiska grupper är tydlig nästan oavsett vilket hälsoproblem det gäller.

Att hantera ökade skillnader i hälsa kräver åtgärder i de strukturer som ger ojämlika livsvillkor. Barn och ungdomars uppväxtvillkor är viktiga då den ojämlika hälsan ofta grundas tidigt i livet och följer med från barndom till vuxenliv. Att förebygga ohälsa är viktigt för individens hälsa och livskvalitet men leder samtidigt till lägre samhällskostnader. Det som skiljer olika grupper åt är vilket stöd och hjälp som kan krävas för att uppnå likvärdiga villkor och därmed i förlängningen mer jämlika utfall. Mycket talar för att ett samhälle tjänar på att försöka optimera hälsan i befolkningen eftersom förebyggande arbete är betydligt mer kostnadseffektivt än att ta hand om ohälsans konsekvenser.

Uppdaterad: 2020-10-26