Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Jämlikhet

Huvudområde PSH.5

Lidköpingsborna ska ha likvärdiga möjligheter att forma samhället och sina egna liv oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, ålder, trosuppfattning, etnicitet och funktionsnedsättning.

Ballonger i pride-färger

Jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor i samhället har samma status och respekt. Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt, oavsett till exempel etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Förklaringen om mänskliga rättigheter ska gälla alla människor i världen. En modern demokrati fungerar inte bra om de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Staten måste kunna skydda sina invånare från diskriminering och förtryck. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna av tre grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Lagarna säger att staten och kommunerna ska arbeta för att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning för alla invånare.

Uppdaterad: 2020-10-27