Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Utbildning, yrke, inkomst

Huvudområde PSH.2

Lidköping ska ha en skol- och utbildningsverksamhet som är likvärdig och skapar förutsättningar för självförsörjning samt god fysisk och psykisk hälsa, för alla elever.

Ett barn har matte.

Det finns ett ömsesidigt samband mellan hälsa och lärande (eller att förvärva kompetens och kunskap). Människor behöver må bra för att kunna tillgodogöra sig utbildning. Utbildning skapar förutsättningar för ett ökat handlingsutrymme och lägger därmed en grund för en god hälsa. Utbildningsnivån är inte bara viktig som skyddsfaktor för att motverka framtida ohälsa. Den skapar också förutsättning för goda livsvillkor genom hela livet. Dessutom fungerar den som en stark förutsägelse för nästa generations skolprestationer. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har desto större sannolikhet att deras barn kommer att lyckas i skolan. Det finns därför tydliga kopplingar mellan ungas behörighet till gymnasiet och vuxnas utbildningsnivå. Utbildning påverkar självklart individers möjligheter till etablering på arbetsmarknaden genom formella kvalifikationer, och blir sedan en bestämningsfaktor för både inkomst och yrkesklass.

Uppdaterad: 2020-10-27