Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Yrke och inkomster

Målområde PSH.2.2
Ett barn har matte.

Att vara förankrad på arbetsmarknaden är betydelsefullt för en persons hälsa i stunden och genom hela livet. Det handlar om möjlighet att försörja sig men också om känslan av tillhörighet. Arbete främjar hälsa. Det finns ett samband mellan arbetslöshet och ohälsa. Arbetslöshet, särskilt långvarig, ökar risken för både psykisk och fysisk ohälsa. Ju längre arbetslösheten varar desto större negativ hälsopåverkan har den. Allt för många ungdomar påbörjar sitt vuxenliv i långtidsarbetslöshet. Svårast att komma in på arbetsmarknaden har ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning, ungdomar som är utrikesfödda och kommit till Sverige i senare delen av tonåren samt ungdomar med funktionsnedsättning.

Indikatorer

Uppdaterad: 2020-10-27