Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Sammanhållet och robust

Huvudområde MB.1

Ett sammanhållet och robust Lidköping handlar om att möta både kända och okända utmaningar och förmågan att ta sig an dessa med ett hållbarhetsperspektiv. Robust används i detta program för att beskriva något som har förmågan att stå emot, anpassa sig efter och överleva stora påfrestningar. Motsatsen till ett robust samhälle är det sårbara samhället.

Den fysiska planeringen och samhällsplanering i stort spelar en viktig roll för en hållbar infrastruktur och ett robust och sammanhållet samhälle. Ett hållbart samhälle tillgodoser människors behov av en god livsmiljö och är samtidigt en del av förutsättningarna för en god och jämlik hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Bevarande och användande av kulturmiljöer utgör också en viktig resurs för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling. Samhällsplanering och en hållbar livsmiljö handlar om att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen till en helhet för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i vår kommun.

Uppdaterad: 2022-03-15