Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Delaktighet och inflytande

Delmål MB.1.5

Invånarna i Lidköpings kommun är delaktiga i och har möjlighet till inflytande över samhällets utveckling.

Målområde

Invånarna i Lidköpings kommun är delaktiga i och har möjlighet till inflytande över samhällets utveckling.

Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit allt viktigare, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle. Människor med olika bakgrund, behov eller förutsättningar ska ges samma möjlighet till delaktighet i samhället. Delaktighet kan få människor att växa, skapa gemenskap och mellanmänsklig tillit.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka ett sammanhållet och robust Lidköping:

  • Utveckla nya former för medborgardialog och medskapande.
  • Skapa förutsättningar och möjligheter för alla invånare att ta ett aktivt samhälls- och demokratiansvar.
Uppdaterad: 2023-08-28