Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Trygghet

Delmål MB.1.4

Invånarna i Lidköpings kommun känner sig trygga.

Målområde

Invånarna i Lidköpings kommun känner sig trygga.

Trygghet kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för både fysiska, psykiska och existentiella aspekter på välbefinnande. Det finns flera faktorer som spelar roll för hur trygga vi känner oss, både individuella och generella. Trygghet kan handla om ekonomi, privata och offentliga relationer, självtillit, vår närmiljö och hela jordens miljö. När en individ är trygg och känner tillit ökar viljan att engagera sig i olika frågor, allt ifrån situationen i det egna kvarteret och lokalsamhället till de stora samhällsfrågorna.

Samverkan för att skapa inkluderande och trygga miljöer
Genom arbetsmetodiken EST (Effektiv Samordning för Trygghet) arbetar kommun, polis och civilsamhället med riktade insatser för att säkerställa att Lidköping är en trygg och säker kommun att bo och verka i. Insatserna görs både kommunövergripande men även lokalt, som till exempel i EST Margretelund. Där samverkar bland annat polisen, Ab Bostäder, kyrkan, skolan, lokala näringslivet, vården, fritidsgården och fältsekreterarna för att samordna, stärka och utveckla det lokala samhället till att bli så tryggt och trivsamt som möjligt.


Utveckla nya former för medborgardialog och medskapande
EST Lidköping är en app som möjliggör en snabb och enkel metod för att rapportera in incidenter som sker runt om i kommunen. Genom att säkerställa att det finns inrapporteringsmöjligheter i hela kommunen kan vi skapa en samlad lägesbild som gör det möjligt att mera effektivt använda våra resurser för att trygga vardagen för alla i kommunen

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka ett sammanhållet och robust Lidköping:

  • Samverka med lokala aktörer för att minska brottslighet och skapa inkluderande och trygga miljöer.
  • Utveckla nya former för medborgardialog och medskapande.
  • Skapa förutsättningar och möjligheter för alla invånare att ta ett aktivt samhälls- och demokratiansvar.
Uppdaterad: 2023-08-28