Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Trygghet

Delmål MB.1.4

Invånarna i Lidköpings kommun känner sig trygga.

Målområde

Invånarna i Lidköpings kommun känner sig trygga.

Trygghet kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för både fysiska, psykiska och existentiella aspekter på välbefinnande. Det finns flera faktorer som spelar roll för hur trygga vi känner oss, både individuella och generella. Trygghet kan handla om ekonomi, privata och offentliga relationer, självtillit, vår närmiljö och hela jordens miljö. När en individ är trygg och känner tillit ökar viljan att engagera sig i olika frågor, allt ifrån situationen i det egna kvarteret och lokalsamhället till de stora samhällsfrågorna.

Uppdaterad: 2023-08-28