Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Sunda livsvillkor

Huvudområde MB.2

Sunda livsvillkor handlar om att ge alla invånare i Lidköpings kommun jämlika förutsättningar till ett gott liv. Med livsvillkor menas förhållanden som omger en individ såsom bostad, utbildning och arbete. Livsvillkoren är en förutsättning för levnadsvanor vilka har stor betydelse för människors hälsa. Våra levnadsvanor kan bidra till en ökad förekomst av skadliga ämnen i miljön som påverkar människors hälsa och den biologiska mångfalden. Genom att leva på ett långsiktigt hållbart sätt skapas förutsättningar för sunda livsvillkor för allt levande även i framtiden.

Uppdaterad: 2022-02-17