Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Arbete eller annan sysselsättning

Delmål MB.2.3

Invånarna i Lidköpings kommun i yrkesverksam ålder har ett arbete eller annan sysselsättning.

Målområde

Invånarna i Lidköpings kommun i yrkesverksam ålder har ett arbete eller annan sysselsättning.

Alltför många ungdomar påbörjar sitt vuxenliv i långtidsarbetslöshet. Svårast att komma in på arbetsmarknaden har ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning, ungdomar som är utrikesfödda och kommit till Sverige i senare delen av tonåren samt ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar. Utbildning och möjlighet till framtida försörjning är en förutsättning för ett ökat handlingsutrymme.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka sunda livsvillkor:

  • Säkerställa att kommunala insatser riktade till ungdomar utan arbete ökar möjligheten till egenförsörjning.
  • Stärka arbetet med att ge barn och unga förutsättningar till fullföljda studier och fortsatta studier på eftergymnasial nivå.
Uppdaterad: 2023-08-28