Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Förutsättningar att nå sin fulla potential

Delmål MB.2.2

Invånarna i Lidköpings kommun ges förutsättningar att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Målområde

Invånarna i Lidköpings kommun ges förutsättningar att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Utbildningsnivån är viktig som skyddsfaktor för att motverka framtida ohälsa. Den skapar också förutsättning för goda livsvillkor genom hela livet. För kommunen gäller det att sträva efter en situation där alla människor har goda och jämlika möjligheter att leva ett gott liv samtidigt som det finns förutsättningar att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka sunda livsvillkor:

  • Stärka arbetet med tidiga och samordnade insatser.
  • Stärka hälsofrämjande insatser för att utjämna socioekonomiska skillnader.
  • Säkerställa att kommunala insatser riktade till ungdomar utan arbete ökar möjligheten till egenförsörjning.
  • Säkerställa att upphandlingsprocessen styr mot målområdena.
  • Stärka arbetet med att ge barn och unga förutsättningar till fullföljda studier och fortsatta studier på eftergymnasial nivå.
Uppdaterad: 2023-08-28