Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Jämställda och jämlika livsvillkor

Delmål MB.2.4

Invånarna i Lidköpings kommun har jämställda och jämlika uppväxt- och livsvillkor.

Målområde

Invånarna i Lidköpings kommun har jämställda och jämlika uppväxt- och livsvillkor.

Barn och ungdomars uppväxtvillkor är viktiga då den ojämlika hälsan ofta grundas tidigt i livet och följer med från barndom till vuxenliv. En av samhällets centrala uppgifter är att skapa förutsättningar för att barn ska få en bra uppväxt. Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrarnas eller andra vuxnas ägodelar. Barnets föräldrar har ansvar för uppfostran och att barnet utvecklar de förmågor som krävs för att leva ett gott liv.

Samhället måste även vara jämställt. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Där är vi inte idag. Kunskap och tillgång till grundläggande fakta om kvinnors och mäns situation är elementärt för att kunna arbeta för ett mer jämställt samhälle. Det är i det vardagliga arbetet som jämställdhet skapas eller ojämställdhet vidmakthålls.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka sunda livsvillkor:

  • Stärka arbetet med tidiga och samordnade insatser.
  • Stärka hälsofrämjande insatser för att utjämna socioekonomiska skillnader.
Uppdaterad: 2023-08-28