Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Minimerad risk för skadlig livsmiljö

Delmål MB.2.5

I Lidköpings kommun har risken att utsättas för miljö- och hälsoskadliga ämnen i vår livsmiljö minimerats.

Målområde

I Lidköpings kommun har risken att utsättas för miljö- och hälsoskadliga ämnen i vår livsmiljö minimerats.

Många av de material vi använder till vardags innehåller fortfarande ämnen som skadar människors hälsa och miljön. De kemiska ämnen som människan tillverkar eller utvinner ur naturen har starkt bidragit till en ökad välfärd. Men en del har också orsakat och orsakar fortfarande allvarliga skador på människor och miljö.

Det krävs ett fortsatt aktivt arbete för att minska vår exponering för skadliga ämnen. Vi kommer under lång tid framöver att få fortsätta att sanera byggnader från skadliga ämnen eller genom ventilation förhindra att det uppstår hälsoproblem på grund av radon i inomhusmiljön. Det är fortfarande ett antal tungmetaller och skadliga långlivade organiska ämnen i omlopp i samhället.

Kemikaliehanteringssystem
I kommunens verksamheter används ett stort antal kemikalier. För att kunna uppfylla lagkrav och arbeta aktivt med att minska antalet farliga kemikalier i våra verksamheter har vi implementerat ett gemensamt kemikaliehanteringssystem. Det innebär att alla kemikalier har inventerats, registrerats och riskbedömts utifrån den specifika användningen på varje arbetsplats. I samband med inventeringen har ett stort antal kemikalier tagits bort. Systemet möjligör att vi kan arbeta aktivt med att minimera exponering av kemikalier på både människa och miljö.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka sunda livsvillkor:

  • Säkerställa samordnade insatser för att minska spridning och förekomst av skadliga ämnen i såväl inomhus- som utomhusmiljön.
  • Säkerställa att upphandlingsprocessen styr mot målområdena.
Uppdaterad: 2023-08-28