Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun 2022–2030

Projekt MB

Lidköpings kommun har under många år arbetat för en hållbar samhällsutveckling. Men det är första gången som vi har ett samlat program för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet där det tydliggörs hur de tre dimensionerna är sammanlänkade och beroende av varandra.

Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun 2022–2030 antogs av kommunfullmäktige i december 2021. Programmet utgör underlag för beslut om åtgärder som bidrar till att Lidköpings kommun når en hållbar samhällsutveckling och närmar sig de globala målen i Agenda 2030.

Hållbarhetsprogrammet ersätter Miljöplan för Lidköpings kommun och Program för social hållbarhet. I programmet finns tre prioriterade områdena som har en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala målen. De pekar ut de viktigaste områdena där vi behöver fokusera och öka takten i arbetet med omställning till ett hållbart samhälle.

Respektive prioriterat område innefattar målområden som speglar de tre hållbarhetsdimensionerna. Målområdena konkretiserar vägen för kommunens arbete i riktning mot de Globala målen i Agenda 2030 och visionen ”Lidköping en välkomnande och hållbar kommun”.