Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Om webbplatsen

Artikel MB.1

Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta och vill veta mer om hållbarhetsarbetet i Lidköping genom uppföljning av kommunens Miljöplan samt Program för social hållbarhet. I Miljöbarometern finns flertal indikatorer som var och en säger något om tillståndet inom miljö och social hållbarhet samt mål och delmål inom dessa områden. Syftet med Miljöbarometern är att intresserade medborgare, politiker och anställda ska kunna följa utvecklingen i kommunen så att insynen och delaktigheten i kommunens hållbarhetsarbete ökar.

Tillgänglighetsredogörelse

Lidköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Så har vi testat webbplatsen

Lidköpings kommun har gjort en självgranskning av det redaktionella innehållet på webbplatsen. Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en teknisk granskning av tillgänligheten på webbplatsen.

Kontakta oss

E-post: kommun@lidkoping.se

Uppdaterad: 2020-10-16