Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Program för social hållbarhet

Projekt PSH

Ett hållbart samhälle är jämlikt och inkluderande. Ett samhälle som respekterar och främjar mänskliga fri- och rättigheter säkerställer delaktighet för alla människor. Vi främjar en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tidigt och förebyggande.

Tjej i nät

Program för social hållbarhet anger prioriterade områden, målområden, mål och delmål med ambitionen att stärka utvecklingen av social hållbarhet till och med år 2030. De prioriterade områden programmet utgår från har tagits fram med stöd av det nyckeltalsarbete SKR (Sveriges kommuner och regioner) genomfört gällande hållbarhet. De områden som prioriteras i programmet är hälsa, trygghet, jämlikhet samt delaktighet och inflytande.