Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Trygghet

Huvudområde PSH.3

Brottslighet ska förebyggas och alla Lidköpingsbor ska känna sig trygga och säkra.

Två som håller varandra i fingrarna

Trygghet innebär möjligheter och förutsättningar för människor att på lika villkor röra sig inom kommunen, delta i olika aktiviteter och i det offentliga livet. Förstärkt tillit är ett säkert sätt att bidra till ökad trygghet. Tillit till andra människor brukar liknas vid ett samhälles sammanhållande kitt. Länder med hög tillit har i regel en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet. Samhällen med hög tillit och högt deltagande i samhällslivet är samhällen som ofta kännetecknas av mer samarbeten, starkare samhällsintuitioner och en starkare ekonomisk utveckling.

Uppdaterad: 2020-10-26