Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Giftfria cirkulära flöden

Delmål MB.3.1

I Lidköpings kommun används resurser effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.

Målområde

I Lidköpings kommun används resurser effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.

Cirkulär ekonomi brukar beskrivas utifrån en biologisk och en teknisk materialcykel. I den biologiska materialcykeln cirkulerar mat och biobaserade material som är lämpliga att återgå till naturen efter användning i samhället. I den tekniska materialcykeln cirkulerar produkter, komponenter och material som är producerade och designade för att kunna återanvändas, enkelt repareras, renoveras, moderniseras eller materialåtervinnas.

Olika material- och produktströmmar har olika lång livstid. Väldigt mycket i vårt samhälle är tillverkat i en tid då det inte i samma utsträckning fanns regelverk eller förväntningar på en cirkulär hantering av materialet eller produkterna när de var uttjänta och blev avfall. För att sådana material eller produkter ska vara möjliga att reparera, renovera eller cirkulera som sekundära råvaror behöver de genomgå en särskild behandling så att de uppfyller dagens krav i regelverken. En avgiftning av kretsloppen är nödvändig för att vi ska få en hållbar cirkulär ekonomi.

Nyckeltal kommer snart presenteras här.

Uppdaterad: 2022-02-11