Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

God och jämlik hälsa

Delmål MB.2.1

Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa.

Målområde

Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa.

Sett ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige mycket god. Trots att allt fler får en bättre hälsa och ökade förutsättningar att leva ett gott liv så ökar skillnaderna i hälsa i befolkningen. Skillnader beror till stora delar på ojämlikhet i livsvillkor. Klyftorna mellan socioekonomiska grupper är tydliga nästan oavsett vilket hälsoproblem det gäller.

God och jämlik hälsa
I kommunen arbetar vi med en övergripande Handlingsplan för psykisk hälsa som är en regional överenskommelse. Handlingsplanen bygger på fem fokusområden som syftar till ett förstärkt och ömsesidigt arbete mellan kommunen och hälso- och sjukvård för att främja psykisk hälsa och att minska den psykiska ohälsan. Handlingsplan för psykisk hälsa är indelad i två delar där den ena riktas till insatser för Vuxna och den andra till Barn och Unga. Under respektive fokusområde finns ett flertal mål som kommunen arbetar med utifrån flera verksamheter.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka sunda livsvillkor:

  • Stärka arbetet med tidiga och samordnade insatser.
  • Stärka hälsofrämjande insatser för att utjämna socioekonomiska skillnader.
  • Säkerställa att kommunala insatser riktade till ungdomar utan arbete ökar möjligheten till egenförsörjning.
  • Säkerställa samordnade insatser för att minska spridning och förekomst av skadliga ämnen i såväl inomhus- som utomhusmiljön.
  • Säkerställa att upphandlingsprocessen styr mot målområdena.
Uppdaterad: 2023-08-28