Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Elavbrott

Nyckeltal MB.1.2.1

I Sverige har vi ett driftsäkert elsystem men tekniska fel, extremt väder, olyckor och sabotage kan fortfarande orsaka elavbrott. Långa elavbrott kan leda till problem med vattenförsörjning, kommunikation och mycket annat som idag är beroende av el.

SAIDI inkluderar aviserade och oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät, där långa elavbrott avser avbrott som är längre än 3 minuter. Kunder avser mätpunkter där ansvar övergår från nätföretag till kunden.

Genomsnittlig elavbrottstid per kund (SAIDI)

Datakälla: Energimarknadsinspektionen
Trend för nyckeltal:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
42 minuter/kund (2021).
Utgångsvärde:
26 minuter/kund (2016).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>129 minuter/kund

1

 Medel

51–129 minuter/kund

2

 Lågt

<51 minuter/kund

Uppdaterad: 2023-08-28