Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Vattentäkter med vattenskyddsområde

Nyckeltal MB.1.2.2

Vi behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan kräva utbyggnader och utveckling av reningstekniken. Det är bättre att motverka eller eliminera en förorening vid källan än att försöka eliminera den i efterhand. De vattentäkter som råvattnet tas ifrån och en tillräckligt stor del av tillrinningsområdet måste därför skyddas mot föroreningar.

Här mäts antal aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har har vattenskyddsområde, dividerat med antal aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman. Vattentäkter via bolag eller kommunalförbund ingår.

Andel vattentäkter med vattenskyddsområde

Datakälla: Länsstyrelsen
Trend för nyckeltal:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2017.
Senaste värdet:
16,7 % (2021).
Utgångsvärde:
25,0 % (2017).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>96,0 %

1

 Medel

55,0–96,0 %

2

 Lågt

<55,0 %

Uppdaterad: 2023-08-28