Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Robust samhälle

Delmål MB.1.2

Lidköpings kommun utvecklar ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheten och ta tillvara möjligheter.

Målområde

Lidköpings kommun utvecklar ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheten och ta tillvara möjligheter.

Det står klart att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Det leder bland annat till fler mildare och blötare vintrar om man jämför med medeltemperaturer och nederbördsmängder bakåt i tiden. En ökad global medeltemperatur förväntas resultera i stigande havsnivåer, ändrade flöden i vattendragen, längre perioder av torka och längre växtsäsong. Vi får sannolikt fler tillfällen med extremt väder. Vi behöver också ta hänsyn till hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra delar av världen. Klimatanpassning gör att vi minskar vår sårbarhet för klimatrelaterade händelser. Arbetet kan gälla planering av bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem. Andra exempel är åtgärder för att skydda oss från extrem hetta, metoder inom skogsbruk eller säkerhetsfrågor inom elförsörjning.

Uppdaterad: 2023-08-28