Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Anmälda våldsbrott

Nyckeltal MB.1.4.2

Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats). Uppgifterna har hämtats från Brottsförebyggande rådets officiella kriminalstatistik och belyser brottsligheten utifrån de brott som anmäls till och handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård. Brott som inte anmäls kommer därför inte med i kriminalstatistiken. Brott som har ägt rum tidigare, men anmälts under redovisningsåret finns med i statistiken, liksom brott som anmälts i Sverige men begåtts utomlands. I mindre omfattning finns även anmälda brott som i senare utredning inte visar sig vara brott redovisad. I brottskategorin våldsbrott ingår mord, dråp, barnadråp och misshandel med och utan dödlig utgång, våldtäkt inklusive grov våldtäkt, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, våld mot tjänsteman samt rån inklusive grovt rån.

Antal anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde)

Datakälla: BRÅ och SCB
Trend för nyckeltal:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2007.
Senaste värdet:
8,5 stycken/1000 inv (2022).
Utgångsvärde:
8,2 stycken/1000 inv (2007).
Uppdaterad: 2023-08-28