Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Avsaknad av tillit till andra

Nyckeltal MB.1.4.3

Antal som uppgivit nej på frågan "Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor" dividerat med antal som besvarat frågan.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)
Trend för nyckeltal:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2007.
Senaste värdet:
25,00 % (2022).
Utgångsvärde:
22,00 % (2007).
Uppdaterad: 2023-08-28