Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Avsaknad av tillit till andra

Nyckeltal MB.1.4.3

Antal som uppgivit nej på frågan "Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor" dividerat med antal som besvarat frågan.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Rad-id Geografisk indelning Senaste värdet (%) Datum

0

Lidköping

 25,00

2022

1

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

 26,75

2022

2

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

 27,92

2022

3

Riket

 28,20

2022

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)
Uppdaterad: 2023-08-28