Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Avsaknad av tillit till andra

Nyckeltal MB.1.4.3

Antal som uppgivit nej på frågan "Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor" dividerat med antal som besvarat frågan.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lidköping

2007

22,00

1

Lidköping

2008

23,00

2

Lidköping

2009

23,00

3

Lidköping

2010

23,00

4

Lidköping

2011

23,00

5

Lidköping

2012

23,00

6

Lidköping

2013

23,00

7

Lidköping

2014

23,00

8

Lidköping

2015

23,00

9

Lidköping

2016

25,00

10

Lidköping

2018

25,00

11

Lidköping

2020

26,00

12

Lidköping

2021

26,00

13

Lidköping

2022

25,00

14

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

24,88

15

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

24,86

16

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

24,29

17

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

23,96

18

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

23,96

19

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

24,06

20

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

24,06

21

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

24,06

22

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

25,49

23

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

25,55

24

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

26,18

25

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

27,02

26

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

27,16

27

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

26,75

28

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2007

23,73

29

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2008

24,58

30

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2009

24,50

31

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2010

24,25

32

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2011

24,12

33

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2012

23,88

34

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2013

24,00

35

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2014

24,28

36

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2015

24,56

37

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2016

24,71

38

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2018

26,55

39

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2020

26,80

40

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2021

27,70

41

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2022

27,92

42

Riket

2007

26,00

43

Riket

2008

27,00

44

Riket

2009

27,00

45

Riket

2010

27,00

46

Riket

2011

27,00

47

Riket

2012

27,00

48

Riket

2013

27,00

49

Riket

2014

27,00

50

Riket

2015

27,00

51

Riket

2016

28,00

52

Riket

2018

28,00

53

Riket

2020

28,00

54

Riket

2021

28,00

55

Riket

2022

28,20

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)
Uppdaterad: 2023-08-28