Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Invånare som avstår från att gå ut ensam

Nyckeltal MB.1.4.1

Om grupper av invånare i rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, avstår att gå ut ensam försvinner deras frihet att leva det liv de önskar. Det är i större utsträckning kvinnor än män som avstår från att gå ut ensamma. Det är också vanligare bland äldre och bland personer med förgymnasial utbildningsnivå att avstå från att gå ut ensam.

Nyckeltalet visar antal som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med antal som besvarat frågan. Två olika undersökningar med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken.

Andel som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)
Trend för nyckeltal:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2014.
Senaste värdet:
27,8 % (2022).
Utgångsvärde:
24,9 % (2014).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>29,0 %

1

 Medel

18,0–29,0 %

2

 Lågt

<18,0 %

Uppdaterad: 2023-08-28